• Ελληνικά
  • English

What to do

Hiking in the old trails

In the valley of Agiasmata (Eastern Amani mountain) are the villages Chalandra, Aphrodisia, Keramos, Leptopoda, Egrigoros and Kourounia. Nature seemed generous in this region, since it endowed it with evergreen forests and ravines...

Read more

 

Winery "Ariousios Oinos"

The "ariousios wine" is a wine that was produced in the region of mountain Amani in the antiquity. It was widely known in the then world. However, for many centuries production was abandoned until 2004, when a group of people from the surrounding villages reinstated it in life...

Read more

 

Antimony mines

Several times in the past attempts were made to exploit the antimony reserves that were discovered in the area of Keramos, roughly at the point where the valley of Agiasmata...

Read more

 

Cultural events
Στα χωριά της κοιλάδας των Αγιασμάτων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις που προσελκύουν ντόπιους αλλά και επισκέπτες από άλλα μέρη της Χίου και της Ελλάδας.α χωριά της κοιλάδας των Αγιασμάτων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις που προσελκύουν ντόπιους αλλά και επισκέπτες από άλλα μέρη της Χίου και της Ελλάδας.

Read more

 

Monasteries and chapels

Μοναστήρια και ξωκλήσια.

Read more