• Ελληνικά
  • English
Μεταλλεία Αντιμονίου

Μεταλλεία Αντιμονίου

Αρκετές φορές στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες αξιοποίησης των αποθεμάτων αντιμονίου που είχαν εντοπισθεί στην περιοχή της Κεράμου, περίπου στο σημείο που αρχίζει η κοιλάδα των Αγιασμάτων.

Ωστόσο, συστηματική εξόρυξη και επεξεργασία αρχίζει κατά το τέλος του 19ου αιώνα από μια Γαλλική εταιρεία. Αργότερα, κατά την 10ετία του 1930, ανέλαβε τα μεταλλεία ο Μποδοσάκης. Την περίοδο αυτή εργάζονταν στα μεταλλεία περίπου 300 εργάτες από τα γύρω χωριά, κυρίως από την Κέραμο, πολλοί από τους οποίους προσβλήθηκαν από πνευμονοκονίαση, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχαν μέτρα προφύλαξης, όπως μάσκες κλπ. (βλ. Μιχαήλ Ρυμικής, Αναζητώντας τις Ρίζες…, σελ. 150).

Εδώ και μερικές 10ετίες τα μεταλλεία δεν λειτουργούν πλέον. Σώζονται ορισμένα κτίρια του συγκροτήματος διοίκησης, όπου σε εμφανές σημείο του δρόμου προς τα Αγιάσματα έχει αναρτηθεί πίνακας των αποθανόντων λόγω της πνευμονοκονίασης.

Υπάρχουν επίσης πολλές από τις στοές, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν είναι προσβάσιμες λόγω επικινδυνότητας. Υπάρχουν σκέψεις για αξιοποίηση των μεταλλείων ως αξιοθέατου.