• Ελληνικά
  • English
 
Οι στόχοι μας Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

Με την «ΘΕΡΜΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ» Κοιν.Σ.Επ. επιδιώκουμε το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων στην κοιλάδα των Αγιασμάτων. Ειδικότερα οι στόχοι της «ΘΕΡΜΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ» Κοιν.Σ.Επ. είναι οι εξής:

  • Η ανάδειξη της κοιλάδας των Αγιασμάτων σε ένα θερμαλιστικό κέντρο, όπου οι επισκέπτες μαζί με την ίαση και ευεξία του σώματος, θα απολαμβάνουν την φυσική ομορφιά της περιοχής, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. (και υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου επισκεπτών)
  • Ο εκσυγχρονισμός και η διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της ιαματικής πηγής, καθώς και της πηγής της Λευκάντριας, οι οποίες αποτελούν μοναδικούς φυσικούς πόρους, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη της κοιλάδας των Αγιασμάτων, προσφέροντας δυνατότητες απασχόλησης και εισοδήματος στους κατοίκους.
  • Η ανάδειξη, πέραν του θερμαλιστικού κέντρου και άλλων δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες, όπως οι χαρτογραφημένες περιπατητικές διαδρομές, το παλιό μεταλλείο αντιμονίου, το οινοποιείο «Αριούσιος Οίνος», αλλά και άλλες όπως οι συνέργειες με άλλους φορείς της Αμανής και ακόμα και η στοχευμένη αγροτική παραγωγή.
  • Η μέριμνα για την διαφύλαξη του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και του «χρώματος» της κοιλάδας, έτσι ώστε το οποιαδήποτε μελλοντικό κατασκευαστικό έργο να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό τοπίο, αλλά και στο χωροταξικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με στόχο την δημιουργία ενός ευπρεπούς, καλαίσθητου και λειτουργικού οικισμού, όπου θα συνυπάρχουν αρμονικά οι εμπορικές και οικιστικές χρήσεις.
  • Η μέριμνα για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοιλάδας των Αγιασμάτων, καθώς και των εθίμων των χωριών της σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
  • Η μέριμνα για την διαφύλαξη σπάνιων γηγενών φυτών και γενικότερα της μοναδικής πανίδας και χλωρίδας της κοιλάδας, παράλληλα με την στοχευμένη καλλιέργεια ειδικών βοτάνων και φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή, τα οποία μαζί με την παραδοσιακή αγροτική παραγωγή μπορούν να προσφέρουν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων τροφίμων, καλλυντικών κ.ά.