• Ελληνικά
  • English

Σημείωμα για το 1ο συνέδριο με θέμα «Προοπτικές του Τουρισμού-Θερμαλισμού σε Διαφορετικές Γεωγραφικές Ενότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για την υγεία»

Σημείωμα για το 1ο συνέδριο με θέμα «Προοπτικές του Τουρισμού-Θερμαλισμού σε Διαφορετικές Γεωγραφικές Ενότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για την υγεία»

Στις 9-11 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αιδηψό το συνέδριο της επικεφαλίδας.

Το συνέδριο οργανώθηκε από την Ένωση Επιχειρήσεων Θερμαλισμού Ελλάδας (Εν.Ε.Θ.Ε), σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, καθώς και διάφορους άλλους οργανισμούς και φορείς. Έλαβε χώρα σε αίθουσα του πέντε αστέρων ξενοδοχείου-θερμαλιστικού κέντρου «Θέρμαι Σύλλα». Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονταν, ο πρόεδρος της παγκόσμιας οργάνωσης θερμαλισμού, Ιταλός E. Gori, το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θερμαλισμού (European Spas Association, ESPA), Γερμανός Reinhard Petry, η Δήμαρχος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κα. Ε. Ευσταθίου, ο πρόεδρος της Εν.Ε.Θ.Ε. που ήταν και η ουσιαστική δύναμη πίσω από το συνέδριο, γεωλόγος Δρ. Ζήσης Αγγελίδης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Φυσικών Πόρων του ΕΟΤ (η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις αναγνωρίσεις των ιαματικών πηγών και των υδροθεραπευτηρίων), καθηγητής δερματολογίας και νομικός Κ. Κουσκούκης και πολλοί άλλοι, ξένοι και Έλληνες.

Το συνέδριο παρακολούθησαν μια σειρά από παράγοντες, όπως ο πρόεδρος του ΕΟΤ μαζί με στελέχη του, πολλοί εκπρόσωποι ΟΤΑ, όπως ο δήμαρχος Μήλου και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ιαματικών Πηγών, ο δήμαρχος Καμμένων Βούρλων, ο δήμαρχος Κύθνου, εκπρόσωποι (αντιδήμαρχοι κλπ.) των δήμων Κώ, Ικαρίας, Καβάλας, Μεθάνων κ.ά., καθώς και πλήθος εκπροσώπων επιχειρήσεων σχετικών με τον θερμαλισμό και τα ιαματικά νερά, κυρίως από την Αιδηψό, αλλά και άλλων. Μεταξύ των τελευταίων ήταν και η υπογράφουσα μαζί με τον σύζυγό μου. Συνολικά, οι σύνεδροι πρέπει να ήταν μεταξύ 60-80 άτομα.

Το πρόγραμμα προέβλεπε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου από την υπουργό τουρισμού, κα. Κεφαλογιάννη, η οποία όμως δεν παραβρέθηκε γιατί την συγκεκριμένη ημέρα συζητιόνταν στην βουλή η ψήφος εμπιστοσύνης που είχε ζητήσει η κυβέρνηση. Εκπροσωπήθηκε πάντως με βίντεό της.

Το συνέδριο θεωρήθηκε γενικά επιτυχημένο και υπήρξαν υποσχέσεις από κάθε πλευρά να καθιερωθεί και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Τα πλέον ενδιαφέροντα, κατά την γνώμη μας, σημεία από τις εργασίες του συνεδρίου που θα μπορούσε ίσως να επισημάνει κανείς, είναι τα παρακάτω: 

Το νέο θερμαλιστικό μοντέλο 

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας οργάνωσης θερμαλισμού E. Gori μίλησε για ένα νέο μοντέλο θερμαλισμού, που έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες και θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Το μοντέλο αυτό, εκτός από την θεραπεία περιλαμβάνει και την ευεξία, αλλά και την πρόληψη, την αναζωογόνηση και την εμφάνιση (καλλωπισμό) και απευθύνεται, πέραν των ατόμων με παθήσεις, σε όλη την οικογένεια, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες. Η Ελλάδα, κατά τον ομιλητή, έχει πολλές δυνατότητες να αναπτύξει ένα τέτοιο είδος θερμαλισμού, επειδή διαθέτει εξαίρετους φυσικούς πόρους, δηλαδή πολλά και διαφόρων χαρακτηριστικών ιαματικά νερά, θαυμάσιο κλίμα, θάλασσα, πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά κλπ. και προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι δυνάμει πελάτες των θερμαλιστικών κέντρων. 

Η οδηγία της ΕΕ για την διασυνοριακή συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών υγείας

Πολύς λόγος έγινε για την οδηγία της ΕΕ αριθ. 24/2011 (DIRECTIVE 2011/24/EU) σχετικά με την διασυνοριακή συνεργασία για την υγεία. Η οδηγία αυτή προβλέπει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους την ιαματική πηγή στην επικράτεια της ΕΕ όπου επιθυμούν να κάνουν τα ιαματικά λουτρά τους και θα αποζημιώνονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό τους στην πατρίδα τους. Προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι η ιαματική πηγή να είναι αναγνωρισμένη από το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας στην οποία βρίσκεται. Από την ανάγκη εφαρμογής της οδηγίας αυτής απορρέει η γνωστή διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών της χώρας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί απαραιτήτως μέχρι το τέλος του 2015. Όπως τονίσθηκε από πολλούς ομιλητές, με παρέμβαση της ΕΕ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, όπως έγινε μερικές φορές μέχρι τώρα. Δηλαδή, η προθεσμία της 31/12/2015 είναι τελεσίδικη. 

Η ένωση ευρωπαϊκών θερμαλιστικών κέντρων (European Spas Association, ESPA)

Σκοπός της ESPA (http://www.europeanspas.eu) είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών λουτροπόλεων και θερμαλιστικών κέντρων. Πιστεύοντας ότι η αποτελεσματικότητα, η ικανοποίηση αλλά και η διασφάλιση της υγείας των χρηστών των σχετικών υπηρεσιών είναι υψίστης σημασίας για την αποδοχή και εμπέδωση του θερμαλισμού στους πολίτες της ΕΕ, έχει αναγάγει την ποιότητα των παρεχόμενων από τα μέλη της υπηρεσιών θερμαλισμού σε πρώτη προτεραιότητα.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής παρέχει δύο πιστοποιητικά, τα EuropeSpa med και EuropeSpa Wellness. Το πρώτο αφορά λουτρικές εγκαταστάσεις για θεραπευτικούς σκοπούς και το δεύτερο ξενοδοχεία που διαθέτουν εγκαταστάσεις θερμαλισμού και ευεξίας γενικότερα. Δηλαδή, η ESPA παίζει, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων και ένα ρόλο οργανισμού πιστοποίησης όπως π.χ. ο ISO. Τα πιστοποιητικά της ESPA - πιο εκλαϊκευμένα, πρόκειται για το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας θερμαλισμού - χορηγούνται κάτω από πολλές (αναφέρονται σε πλέον των 400 περίπου σημείων) και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Συμπληρώνονται δε με επί τόπου έλεγχο ειδικών ελεγκτών.Τα πιστοποιητικά ισχύουν για 3 χρόνια. Στο ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή στον ενάμισυ χρόνο, επαναλαμβάνεται ο επί τόπου έλεγχος.

Οι κατάλογοι παρόχων υπηρεσιών θερμαλισμού που δημοσιεύει λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, τόσο από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, όσο και από τους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς, προκειμένου οι τελευταίοι να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους τους. Μέλη της ESPA είναι οι ενώσεις θερμαλισμού των επί μέρους χωρών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Ρουμανία, η Βουλγαρία, αλλά και η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν εμφανίζεται ακόμη στην σχετική κατάσταση. 

Ανακοίνωση σχετικά με το ΕΣΠΑ

Ένας ή δυο ομιλητές ανέφεραν ότι η υπουργός τουρισμού κα. Κεφαλογιάννη κατάφερε να δεσμεύσει ένα ποσό του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών της χώρας. Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες. Είναι πιθανό το ποσό αυτό να διατεθεί μέσω των Περιφερειών. Το θέμα χρήζει τουλάχιστον διερεύνησης, ώστε εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του αναλογούντος μεριδίου. 

Απονομή Πιστοποιητικού Ποιότητας

Ο εκπρόσωπος της ESPA, Reinhard Petry, προς το τέλος του συνεδρίου, παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου πέντε αστέρων της Αιδηψού «Θέρμαι Σύλλα», σε σύντομη τελετή, το πιστοποιητικό ποιότητας της ESPA, το οποίο πιστοποιεί ότι η μονάδα αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ESPA για τα θερμαλιστικά κέντρα ευεξίας. Το «Θέρμαι Σύλλα» είναι το πρώτο και το μοναδικό μέχρι στιγμής ελληνικό ξενοδοχείο που αποκτά αυτού του είδους την πιστοποίηση που του ανοίγει τις πόρτες στην μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.

Ελένη Κατσαρού

10/10/2014

Αφήστε ένα σχόλιο

Plain text

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην εικόνα.